Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

2017

1.8.2017

Perinteinen piknik-konsertti

la 5.8.2017 klo 15.00 omenapuutarhassa

Tervetuloa!

 

7.6.2017

Tervetuloa Stansvikin luontopolulle 11.6.2017->!

 

Avajaiset Helsinki-päivänä su 11.6.2017 klo 13.00-15.00.  Polun voi kiertää itsenäisesti muulloinkin.Tapahtuma on osa Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -hanketta.

 

”Puut ja metsät – etenkin vanhat – ovat elävä muistutus syvästä ajasta, menneestä ja tulevasta.

Ympäristö, jossa vuosisatoja vanhat puut elävät yhtä hitaasti kuin kuolevatkin, on henkisesti korvaamattoman arvokas.

Ihminen tarvitsee merkityksiä kantavia ympäristöjä nähdäkseen paremmin oman elämänsä kulun osana historiaa ja suurta elämänvirtaa.” (Puiden kansa: R. Kovalainen & S. Seppo)

 

Stansvikin kesäasukkaat ovat suunnitelleet Helsinki-päivänä 11.6.2017 avattavan luontopolun.

Se on kunnianosoitus Stansvikin arvokkaalle luonnolle. Polku myötäilee vanhoja reittejä, jotka ovat syntyneet ajan saatossa, satojen vuosien aikana.

 

Alue (”Stansvikinkallio”), jonka halki luontopolku kulkee, on monimuotoisuusarvoiltaan merkittävä ja sen arvoa lisää alueen rajoittuminen Stansvikin lehto- ja kaivosalueen suojelualueeseen.

 

Alue on metsäisten kallioiden, jyrkänteiden ja louhikoiden, jäkäläpohjaisen kalliolakimännikön, soistumien, lehtojen ja runsaslahopuustoisten kangasmetsien muodostama vaihteleva kokonaisuus. Alueella on myös katajia ja pylväskatajia.

 

Kalliometsät ovat luonnontilaisen kaltaisia. Alueen puusto on vanhaa ja järeää.

 

Polku on merkitty karttaan punaisella. Metsässä polku on merkitty värillisillä nauhoilla.

 

Polun varrella jaetaan tietoa myös alueen ajankohtaisista kaavoitussuunnitelmista. Alue kuuluu kahden asemakaavan piiriin. Kaavarajat on merkitty karttaan.

 

KUNTAVAALIT

 

Asukasyhdistysten ja eri yhdistysten yhteistyöverkoston kyselyn mukaan 81% kuntavaaliehdokkaista ei kerro kantaansa kaavoitukseen.

 

Vielä vähemmän halukkuutta vastata on nykyisillä kaupunkisuunnitelulautakunnan jäsenillä.

 

Kyläyhdistys lähetti kaupunkisuunnittelulautakunnan varsinaisille- ja varajäsenille tiedoksi laatimansa mielipiteen Stansvikinkallion ( entinen Stansvikinnummi) asemakaavasta.

 

Samalla kysyttiin kuntavaaliehdokkaina olevilta alla oleva kysymys.

 

Kuntavaalien alla  pyydämme myös kantaasi alla olevaan äänestykseen. Vastatessasi mieti tilannetta, jossa esitykselle ei ole muuta vaihtoehtoa eikä välimuotoa.  Päättäjänä joudut valitsemaan mitä nappia painat. Vaihtoehtona on 1=Äänestän ehdotuksen puolesta, 2= Äänestän ehdotusta vastaan.

 

 Kuviteltu tilanne:

 

Päätettävänä oleva kaava sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla monimuotoisella luontoalueella. Esitysen  mukaan alueelle rakennetaan asuntoja tuhansille asukkalle sekä raideväylä  ja kattavat pyöräilyreitit. 

 

 Tiedämme, että olette kiireisiä, siksi pelkkä numero riittää vastaukseksi (1 tai 2). Voit vastausnumeron lisäksi halutessasi täydentää kantaasi sanallisesti. Ilmoitathan myös mikäli et ole ehdolla kunnallisvaaleissa 2017.

 

Kukaan alla olevista kaupunkisuunnittelulautakunnan kunnallispoliitikoista ei vastannut kysymykseemme. 

 

Eija Loukoila vastasi ettei ole kunnallisvaaliehdokkaana. 

 

Puheenjohtaja
Rautava, Risto (Kok.)
yrittäjä
040 504 5851
risto.rautava(a)elisanet.fi
 


Palmroth-Leino, Elina (Kok.)
KTM
050 547 6441
elina.palmroth-leino(a)kolumbus.fi
 

Varapuheenjohtaja
Soininvaara, Osmo (Vihr.)
VTL
045 121 4559 (koti), 09 432 3167 (työ)
osmo(a)soininvaara.fi
 


Särelä, Mikko (Vihr.)
tutkijatohtori
044 526 4556
mikko.sarela(a)aalto.fi
 

Andersson, Hennariikka (Kok.)
yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja, FM
040 845 8066
hennariikka.andersson(a)gmail.com
.


Berner, Michael (Kok.)
varatoimitusjohtaja, DE
050 66 761
michael.berner(a)berner.fi


Loukoila, Eija (Vas.)
ekonomi, yrittäjä
040 585 8884
eija.loukoila(a)gmail.com
 

Pekka Buttler (Vas.)
Jatko-opiskelija, KTM
pekka.buttler(a)gmail.com
 

Lovén, Jape (SDP)
ahtaaja
050 565 6288
jape.loven(a)gmail.com
 

Järvi, Miia (SDP)
tiedottaja, VTM
jarvi.miia(a)gmail.com

Moisio, Elina (Vihr.)
VTM
elina.moisio(a)iki.fi

Silfverberg, Outi (Vihr.)
VTM, toiminnanjohtaja
outi.silfverberg(a)vihreat.fi
 

Niiranen, Matti (Kok.)
Toiminnanjohtaja, VTM
040 501 9192
matti.niiranen(a)welho.com
 

Lähteenmäki, Hanna (Kok.)
KM, MBA
lahteenmaki.hanna(a)gmail.com

Packalen, Tom (PS)
kansanedustaja, komisario
040 717 0787
tom.packalen(a)eduskunta.fi
 

Nuutti Hyttinen (PS)
OTK, KTM
0400 246 182
nuutti.hyttinen(a)eduskunta.fi
 


Välimäki, Heta (SDP)
viestintä- ja yhteiskuntasuhdevastaava
050 344 9743
hetamisteli(a)gmail.com
 

Lähde: http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/jasenet/ 


Meretniemi, Jaakko (SDP)
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, VTM
0400 921 705
jaakkomeretniemi(a)hotmail.com

  

26.3.2017

 Vuosikokous 25.3.2017 käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Matti Tahvanainen ja varapuheenjohtajaksi Maija Wilskman.

 

Varsinaisina hallituksen jäseninä toimii Mikaela Manalios, Marjo Huuskonen, Maija Wilskman, Matti Tahvanainen, Hannu Ijäs ja Taina Wrigstedt. Varajäseniksi valittiin Merja Uusivirta, Pauliina Lintula, Pekka Engblom sekä Riitta Mandalios.

 

 

2016

30.3.2016

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Matti Tahvanainen ja varapuheenjohtajaksi Maija Wilskman.

 

19.3.2016 pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutokset hallituksen esityksen mukaan.

 

Alkavalla kaudella varsinaisina hallituksen jäseninä toimii Mikaela Manalios, Marjo Huuskonen, Maija Wilskman, Matti Tahvanainen, Hannu Ijäs ja Taina Wrigstedt. Varajäseniksi valittiin Merja Uusivirta, Pauliina Lintula, Pekka Engblom sekä Riitta Mandalios.

 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 30.3.2016.

 

11.1.2016

Hallituksen ensimmäinen kokous vuonna 2016 oli maanantaina 11.1.

 

Vuosikokousvalmistelut ovat käynnissä. Se pidetään la 19.3.2016 klo 14 Stansvikin ravintolassa. Hallitus tulee esittämään vuosikokouksessa yhdistyksen sääntöjen uudistamista, josta lähetetään tietoa jäsenille ennen vuosikokousta.

 

Syksyllä on valmistunut osa kesän 2015 luontotutkimuksista. Yhtä vielä odotellaan.

 

Stansvikin kartanon asemakaava on vielä Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä ja Stansvikinnummen asemakaavavalmistelu kaupunkisuunnitteluvirastossa etenee edelleen koko alueen asuntorakentamispohjalta kyläyhdistyksen jättämästä mielipiteestä huolimatta. Valitetavasti korkein hallinto-oikeus ratkaisi ELY-keskuksen Koirasaarentien lepakkojen elinolojen heikentämisestä annetusta poikkeusluvasta tekemämme valituksen kaupungin hyväksi, mutta taistelu jatkuu.

 

Jäsenmaksuja vuodelta 2015 on vielä jonkin verran maksamatta. Ne tulee maksaa mahdollisiman nopeasti, jotta jäsenyys säilyy, voit osallistua vuosikokoukseen, saamme luontotutkimukset maksettua ja jatkaa toimintaa suunnitelmien mukaan. Myös lahjoitukset ovat tervetulleita.

 

2015

19.4.2015

Stansvikin kyläyhdistyksen vuosikokouksessa (29.3.2015) valittu hallitus järjestäytyi 30.3.2015. Puheenjohtajaksi valittiin Maija Wilskman ja varapuheenjohtajaksi Matti Tahvanainen.

 

Lepakkoselvitys viranomaisten ruodittavana

Kyläyhdistyksen hallitus on luovuttanut lepakkoselvityksen viranomaisten käyttöön. Toivottavasti tällä ansiokkaalla dokumentilla on vaikutusta siihen että Kruunuvuorenrannan osayleiskaavat ja asemakaavat säästävät Stansvikin arvokasta luontoa mahdollisimman paljon.


Kaavojen purkuhakemus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle!

Stansvikin kyläyhdistys ry hakee asemakaavapäätösten purkua menettelyvirheen ja uuden tiedon vuoksi seuraaville asemakaavoille:

- Kruunuvuorenranta, rannat, puisto ja palvelukortteli (lainvoimainen 23.11.2012).
- Koirasaarentien länsiosan asemakaava (Koirasaarentie välillä Hopeakaivoksentie–Tahvonlahti) (lainvoimainen 30.11.2012)

Asemakaavojen valmistelussa ei ole menetelty maankäyttö- ja rakennuslain 9§ edellyttämällä tavalla. Kaavat eivät ole perustuneet riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvitysaineistona olleet luontoselvitykset on tehty vain osalta kaavoitettavaa aluetta, kokonaan toiselta alueelta tai niitä ei ole tehty lainkaan. Lain mukaan selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.  Luontoselvitykset eivät ole olleet ajantasaista.