Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Toiminnan tavoitteet

Pro Stansvik- vaihe (v. 2001):

 

-          Rakentaminen vain öljysataman alueelle

-          Kartanoalueen säilyminen ennallaan

-          Uudenkylän kesämaja-alueen säilyminen

 

Stansvikin kyläyhdistys ry (v. 2005-):

 

-         Stansvikin monimuotoisen luonnon säilyttäminen

.          Stansvikinnummen ja Uudenkylän säilyminen

-          Vesiliikenneyhteyden rakentaminen Helsingin keskustaan

-          Hyvän julkisen raideliikenteen rakentaminen Herttoniemeen

-          Metso-tutkimus, ykköskriteerit täyttävä alue

-          Lepakkotutkimus

-          Linnustotutkimus

-           Luontotyyppikartoitus

-          Matelijatutkimus

-           Kovakuoriaistutkimus 

-           Merenpohjatutkimus

-          Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen huomioiminen

-          Hiljaisen alueen huomioiminen

-          Historiallisten arvojen kunnioittaminen alueen käytössä

-          EU-direktiivit

-          Jne.

 

Saavutettuja tavoitteita:

 

-           2011 kumottiin Kruunuvuoren osayleiskaavasta Stansvikinnummea koskeva osuus                    
            Hallinto-oikeudessa ja myöhemmin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa puutteellisten luontoselvitysten vuoksi.

-           2012 kumottiin Stansvikin kartanoalueen asemakaava myös puutteellisten luontoselvitysten ja asukkaiden huomiotta jättämisen vuoksi.

-          2012 saatiin vaikutettua Stansvikin ranta-alueiden asemakaavaehdotukseen (kaava: Laajasalo, Kruunuvuori, Haakoninlahti, rannat, puisto ja palvelukorttelit) siten, että niemen länsirantaan suunniteltu autokatu on poistettu ja rannan rakentaminen on suunniteltu kahdessa vaiheessa. Ensiksi rakennetaan rannan länsiosa ja vasta Stansvikinnummen kaavan yhteydessä itäinen osa rannasta.

 

Muita toimia:

  • Yhdistys on tehnyt esityksen toimenpidekiellosta Kruunuvuorenrantaan tulevasta kivimurskaamosta Aluehallintovirastoon.
  • Yhdistys on tehnyt vastaselityksiä ELY-keskukselle Stansvikinnummen alueella tehtävistä (telaketjuvetoiset laitteet) laajoista maapohjatutkimuksista.
  • Yhdistys on ollut yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauriin Metso-tutkimuksen vaikutuksista
  • Yhdistys on ollut yhteydessä Aalto-yliopiston kaupunkisuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun professori Trevor Harrisiin vaihtoehtosuunnitelman laadinnasta nummen alueelle.